สถิติ
เปิดเมื่อ16/09/2012
อัพเดท11/03/2013
ผู้เข้าชม175733
แสดงหน้า274611
สินค้า
บทความ
ข่าวสาร
สอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ทุกวิชาเอก
โหลดแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
ตัวอย่างข้อสอบตำรวจสายปราบปราม โจทย์ตำรวจสายปราบปราม
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)
ทรัพยากรบุคคล โหลดฟรีแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
คลิกโหลด แนวข้อสอบวัดความรู้ แนวข้อสอบพลวัตร
แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 1 สอบ 9 มาตรฐาน
สำหรับมาตรฐานที่1 แนวข้อสอบมาตรฐานที่1 แนวสอบ 9 มาตรฐาน
ถาม – ตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3
โหลดเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อสอบฟรี สอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ภาค ข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ซี3เดิม)
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พล ร.2 รอ.
แนวข้อสอบนักการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบบรรจุครู1/2548
ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
สรุปแนวข้อสอบครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน
โหลดไปอ่านแนวข้อสอบนายสิบสัสดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์
เชิญดาวน์โหลด ข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมธุรกิจพลังงาน แนวข้อสอบกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
[แจก] ข้อสอบประปาที่สอบมา
กดโหลดแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สรุปเนื้อปาเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
กรมทหารพรานที่ 48
เปิดสอบกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมทหารพรานที่ 32 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ 13 ต.ค.-13 พ.ย.55
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขัน เทศบาลตำบลเวียงคุก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านปฎิบัติและวิเคราะห์วิจัย)
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านคอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างข้อสอบ ปปส. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง
โหลดแนวข้อสอบพนักงานปกครอง กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 1
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ/ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน)
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมประมง
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่2/2555
โหลดแนวข้อสอบ สกศ. สำนักเรขาธิการสภาการศึกษา แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โหลดสรุป ระเบียบพัสดุฯ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
แนวข้อสอบ ทหารอาการ การเงินและบัญชี
โหลดเจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดวีซีดีติวสอบท้องถิ่น หัวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลด พ.ร.บ. กฎหมาย ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบรับราชการ
โหลดแนวข้อสอบการโรงแรม
โหลดแนวข้อสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ
โหลดแนวข้อสอบ อปท. ท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบ ธปท
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
โหลดเอกสารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ระเบียบการ และใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
เทศบาลนครภูเก็ต
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดสอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556
โหลดระเบียบการครู อบจ.โคราช ครูผู้ช่วย นครราชสีมา
องค์การคลังสินค้า
หนังสือเวียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
AdsOne.com

แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)

อ่าน 1540 | ตอบ 1
ความคิดเห็น :
1
อ้างอิง

กิตติยา
1.เนื้อเยื่อที่หุ้มของเหลวของเอมบริโอ คือ 
ก.Funis ค. Chorion 
ข. Amnion ง. Yolk sac 
2.การทำงานที่สำคัญของโปรเจสเตอโรน คือ 
ก. กระตุ้นการสร้างรังไข่ 
ข. พัฒนาเพศหญิง 
ค. เตรียมมดลูกสำหรับปรับการฝังตัวของรังไข่ 
ง. การแยกลักษณะทางเพศระดับทุติยภูมิในเพศชาย 
3. ระหว่างกระบวนการ gametogenosis เซลล์เพศชายและหญิงจะแบ่งตัวแต่ละเซลล์เพประกอบด้วย 
ก. 22 คู่ของ autosomes ในนิวเคลียส 
ข. 46 คู่ของ Chomosomes ในนิวเคลียส 
ค. A diploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส 
ง. A hiploid number ของ Chomosomes ในนิวเคลียส 
4. อะไรไม่ใช่สิ่งที่รกสร้างขึ้น 
ก. Somatotropis 
ข. Chorionic gonadotropin 
ค. Follicle stimulating Hormone 
ง. Progesterone precursor substances 
5. การพัฒนาเซลล์ที่เรียกว่า Fetus 
ก. หัวใจของการสร้าง คือ การได้ยิน 
ข. อายุ 8 สัปดาห์ 
ค. การฝังตัวของไข่ 
ง.ปลายสัปดาห์ที่ 2 ของการคลอด 
6.ระหว่างการตั้งครรภ์ ปริมาตร tidal air เพิ่มขึ้นเพราะ 
ก.มีการเพิ่มขึ้นของปริมาตรเลือดทั้งหมด 
ข.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านล่าง 
ค.มีการเพิ่มของกระบังลม 
ง.มีการเพิ่มขยายของ ribs ด้านบนสูง 
7.มดลูกสูงขึ้นจากช่องเชิงกราน และมาบริเวรช่องท้อง คะเนอายุครรภ์ได้เท่าใด 
ก. 10 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ค. 12 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ 
ข. 8 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ ง. 18 สัปดาห์ของการตั้งครรภ์ 
8.การเคลื่อนไหวของทารกครั้งแรกที่มารดารับรู้คือ 
ก. Lightening ค. Ballottement 
ข. Quickening ง. Engagement 
9.ทารกน้ำหนักมากที่สุดช่วงที่มีพัฒนาการทารกในครรภ์ในระยะใด 
ก. ไตรมาสที่ 1 ค. ไตรมาสที่ 3 
ข. ไตรมาสที่ 2 ง. ช่วงฝังตัว 
10. 3 เดือนแรกของการตั้งครรภ์ estrogen และprogesterone สร้างมาจากที่ใด 
ก.Placenta ค.Corpus luteum 
ข.Adrenal cortex ง.Anteriorhypophysis 
11.การไหลเวียนเลือดของ fetal ปริมาณออกซิเจนสูงสุดในที่ใด 
ก. Umbical artery ข. Ductus venosus 
ค. Pulmonary artery ง. Ductus arteriosus 
12.วันแรกของประจำเดือนครั้งสุดท้าย คือ 22กรกฎาคม กำหนดคลอดคือวันใด 
ก. 5 พฤษภาคม ข. 17 เมษายน 
ค. 10 มีนาคม ง. 10 เมษายน 
13.ประจำเดือนครั้งสุดท้ายเริ่มวันที่ 10 มิถุนายน ตามกฎของ Nagele จะคลอดเมื่อไร 
ก. 17 มีนาคม ข. 17 เมษายน 
ค. 10 มีนาคม ง. 10 เมษายน 
14.ไตรมาสแรกของการตั้งครรภ์มารดาควรรู้เรื่องอะไร 
ก.การคลอด 
ข.อาการแสดงขอภาวะแทรกซ้อน 
ค. บทบาทของการเป็นแม่พ่อ 
ง.เหตุผลการเปลี่ยนแปลงของกายภาพของหญิงตั้งครรภ์ 
15.เส้นผ่าศูนย์กลางของสะโพกเป็นส่วนสำคัญในการใช้วัดอะไร 
ก.Conjugate vera ข.Diagonal Conjugate 
ค.Transverse diameter ง.Transverse Conjugate 
16.ระหว่างการตั้งครรภ์กล้ามเนื้อมดลูกขยายตามขนาดของ fetus สิ่งที่ขยายคือ 
ก.โดยกล้ามเนื้อมดลูก กระตุ้นมาหดรัดตัวของมดลูกจนกระทั่ง Oxytocin กระตุ้นกระบวนการเกิด 
ข.ป้องกันการกระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก โดยประมาณ estogen สูงสุดระหว่างตั้งครรภ์ 
ค.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูกโดยการทำงานร่วมกันระหว่าง estrogen และprogesterone 
ง.กระตุ้นการหดรัดตัวของมดลูก แต่ป้องกันระดับ progesterone ระหว่างตั้งครรภ์ 
17.ข้อใดคือการเปลี่ยนแปลงระบบเลือดในไตรมาสที่ 2 ของการตั้งครรภ์ 
ก.WBC ลดลง ข.HCT เพิ่มขึ้น 
ค.ปริมาณเลือดเพิ่มขึ้น ง.อัตราการตกตะกอนลดลง 
18.การเปลี่ยนแปลงของ vaginal mucucosa ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงใด 
ก.Ladin’s sign ข.Hegar’s sign 
ค.Goodell’s sign ง.Chadwick’s sign 
19.การคุมกำเนิดด้วยยาเม็ดคุมกำเนิด ชนิดฮอรฮโมนรวม estrogen และ progesteroneในผู้รับบริการหญิง พยาบาลควรให้คำแนะนำผู้มารับบริการเกี่ยวกับยาที่ได้รับในเรื่องใด 
ก.ตรวจมะเร็งปากมดลูกทุกสองเดือน 
ข.รับประทามแคลเซียมเพิ่มขึ้น 
ค.จำกัดการมีเพศสัมพันธ์ 
ง.สังเกตการมีเลือดออกทางช่องคลอดที่ผิดปกติ 
20.ระหว่างมีการ Salinisationของการทำแท้ง พยาบาลควรบอกให้ระวังอาการาข้างเคียงของภาวะโซเดียมในโลหิตมากเกินไป(Hypernatremia)ในข้อใด 
ก. Edema ค. Head ache 
ข.Oligulia ง.Bradycardia 
21.ขั้นตอนของการ Salinisation สำหรับการแท้งอายุครรภ์ 20 สัปดาห์ ผู้รับบริการบอกว่าการตั้งครรภ์นั้นน่าจะเริ่มตั้งแต่เมื่อใด 
ก. 2 ชั่วโมงหลังจากการทำ ค. 8-24 ชั่วโมงหลังจากการทำ 
ข. 4 ชั่วโมงระหว่างการทำ ง. หลายนาทีระหว่างการทำ 
22.คู้สมรสที่ไม่ต้องการมีบุตรอีก ภรรยาต้องการทำหมัน ก่อนทำการผ่าตัดควรแนะนำเรื่องใด 
ก.ครอบครัวของคุณสามารถกลับบ้านได้ภายในหนึ่งชั่วโมงหลังการผ่าตัด 
ข.คุณจะต้องคุมกำเนิดจนกระทั่งกลับมาตรวจอีกใน 6สัปดาห์ 
ค.คุณตั้งหลีกเลี่ยงการยกของหนักและการออกกำลังกายที่หักโหมใน 2-3 สัปดาห์ 
ง.ถ้าคุณต้องการมีบุตรอีก การผ่าตัดสามารถแก้ไขได้โดยง่าย 
23.วันหนึ่งในคลินิกของการวางแผนครอบครัวที่ยุ่งยากมาก supervisor ถามพยาบาลจากคลินิกกุมารเวช ผู้ที่เห็นด้วยจากการควบคุมการเกิดด้วยวิธีทาง chemical หรือ mechanical ของคลินิกการวางแผนครอบครัวผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เกิดความคิดว่าพยาบาลจะตอบว่าอย่างไร 
ก.ฉันจะไปแต่มนตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉัน 
ข.ฉันจะไม่ทำหมัน ฉันไม่เชื่อในการควบคุม 
ค.มีสิ่งอื่นที่มอบหมายโดยตรงกันข้ามกับความเชื่อของฉันไหม 
ง.ฉันการเสริมกำลังด้วยวิธีที่เลือก 
24.การมีเพศสัมพันธ์ในช่วงใดที่ทำให้เกิดการตั้งครรภ์ได้ 
ก.ครึ่งระยะรอบเดือน 
ข.ทันทีหลังจากประจำเดือนหมด 
ค.14 วันก่อนระยะการมีประจำเดือนครั้งต่อไป 
ง.14 วันหลังจากเริ่มมีประจำเดือน 
25.ปัจจัยในการมีบุตรยาก บางทีสัมพันธ์กับค่า pH ของช่องคลอด ยาใดที่จะได้รับเพื่อเปลี่ยนแปลงค่า pHของช่องคลอด 
ก. Estrogen therapy (การรักษาด้วยเอสโตเจน) 
ข.Sulfur insufflations(การพ่นด้วยกำมะถัน) 
ค.latic acid douches(การสวนล้างด้วยกรดแลคติค) 
ง.Sodium bicarbonate douches(การสวนล้างด้วยโซเดียมไบคาร์บอนเนต) 
26.การวินิจฉัยการมีบุตรด้วยการทำ postcoital testในช่วงเวลาใดดีที่สุด 
ก.1 สัปดาห์หลังการตกไข่ 
ข. ทันทีหลังการมีประจำเดือน 
ค.ก่อนระยะของการมีประจำเดือนครั้งต่อไป 
ง.ใน 1 ถึง 2 วันของการตกไข่ 
27. การทำ tubal insufflations testจะตัดสินใจทำหรือไม่เมื่อเกิดการอุดตันของท่อนำไข่ภาวะมีบุตรยากมีสาเหตุจากการแตกของท่อนำไข่ จะสัมพันธ์กำสิ่งใดมากที่สุด 
ก.การติดเชื้อในอดีต 
ข.เนื้องอกชนิดเส้นใย(Fibroid tumor) 
ค.ความผิดปกติแต่กำเนิด 
ง.การบาดเจ็บที่ผ่านมาของท่อนำไข่ 
28.คู่สมรสที่มีปัญหาที่มีบุตรยาก พยาบาลควรทราบเกี่ยวกับอะไร 
ก.ภาวะมีบุตรยากเป็นปกติในทางจิตวิทยา 
ข.ภาวะมีบุตรยากและการเป็นหมันเป็นปัญหาเดียวกัน 
ค.คู่สมรสไม่สามารถมีบุตรหลังการทดลองใน 1 ปี 
ง.คนใดคนหนึ่งมีปัญหาทำให้ไม่สามารถมีบุตรได้ 
29.ความเข้าข้นสูงของเอสโตรเจนในเลือดมีผลอย่างไร 
ก.สาเหตุของการตกไข่ 
ข.กระตุ้นการหลั่งของน้ำนม 
ค.ยับยั่งการหลั่งFHS 
ง.เป็นสาเหตุหนึ่งของ osteoporosis 
30.การทดสอบใดใช้ในการตัดสินความสามารถในการเคลื่อนไหวของสเปิร์ม 
ก.Rubin test ค.Friedman test 
ข.Postcoital test ง.Papanicolaou test 

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพ สภาการพยาบาล ใหม่ล่าสุด 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยๆมากกว่า 3000 ข้อ 
ประกอบด้วย 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผดุงครรภ์ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลมารดาและทารก 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้ใหญ่ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุ 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลจิตเวช 
-แนวข้อสอบเรื่องการพยาบาลอนามัยชุมชน 
-แนวข้อสอบกฎหมายวิชาชีพการพยาบาล 
-เทคนิคการทำข้อสอบสภาการพยาบาล 
ส่งเป็นไฟล์ทางเมล์สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท 
ส่งเป็นหนังสือ พร้อม VCD สัมภาษณ์ ราคา 679 บาท 

สนใจสั่งซื้อและชำระค่าบริการที่ 
เลขที่บัญชี 188-206843-2 ชุดละ 399.- 
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขาไทม์สแคว์ชื่อกิตติยา สิมมา (ออมทรัพย์) 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ 0843767277 
พร้อมแจ้งชื่อระบุเวลาการโอนเงินจำนวนเงินที่โอน 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
หรือส่ง SMS ระบุรายละเอียดการโอนเงินอีเมล์ 
รายละเอียดแนวข้อสอบ 
ส่งมาที่ คุณกิตติยา 
http://www.facebook.com/KittiTest 
http://kittitest.blogspot.com
- See more at: http://www.caithai1.com
 
กิตติยา [58.8.167.xxx] เมื่อ 4/07/2013 01:02
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :