สถิติ
เปิดเมื่อ16/09/2012
อัพเดท11/03/2013
ผู้เข้าชม172545
แสดงหน้า270125
สินค้า
บทความ
ข่าวสาร
สอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ทุกวิชาเอก
โหลดแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
ตัวอย่างข้อสอบตำรวจสายปราบปราม โจทย์ตำรวจสายปราบปราม
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)
ทรัพยากรบุคคล โหลดฟรีแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
คลิกโหลด แนวข้อสอบวัดความรู้ แนวข้อสอบพลวัตร
แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 1 สอบ 9 มาตรฐาน
สำหรับมาตรฐานที่1 แนวข้อสอบมาตรฐานที่1 แนวสอบ 9 มาตรฐาน
ถาม – ตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3
โหลดเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อสอบฟรี สอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ภาค ข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ซี3เดิม)
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พล ร.2 รอ.
แนวข้อสอบนักการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบบรรจุครู1/2548
ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
สรุปแนวข้อสอบครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน
โหลดไปอ่านแนวข้อสอบนายสิบสัสดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์
เชิญดาวน์โหลด ข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมธุรกิจพลังงาน แนวข้อสอบกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
[แจก] ข้อสอบประปาที่สอบมา
กดโหลดแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สรุปเนื้อปาเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
กรมทหารพรานที่ 48
เปิดสอบกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมทหารพรานที่ 32 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ 13 ต.ค.-13 พ.ย.55
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขัน เทศบาลตำบลเวียงคุก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านปฎิบัติและวิเคราะห์วิจัย)
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านคอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างข้อสอบ ปปส. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง
โหลดแนวข้อสอบพนักงานปกครอง กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 1
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ/ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน)
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมประมง
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่2/2555
โหลดแนวข้อสอบ สกศ. สำนักเรขาธิการสภาการศึกษา แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โหลดสรุป ระเบียบพัสดุฯ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
แนวข้อสอบ ทหารอาการ การเงินและบัญชี
โหลดเจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดวีซีดีติวสอบท้องถิ่น หัวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลด พ.ร.บ. กฎหมาย ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบรับราชการ
โหลดแนวข้อสอบการโรงแรม
โหลดแนวข้อสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ
โหลดแนวข้อสอบ อปท. ท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบ ธปท
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
โหลดเอกสารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ระเบียบการ และใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
เทศบาลนครภูเก็ต
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดสอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556
โหลดระเบียบการครู อบจ.โคราช ครูผู้ช่วย นครราชสีมา
องค์การคลังสินค้า
หนังสือเวียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
AdsOne.com

ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

อ่าน 339 | ตอบ 0
ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
PDF
พิมพ์
อีเมล
 
สำนักงาน ก.พ. กำลังดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อรับทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2555 รายละเอียดตามประกาศรับสมัครข้างล่างนี้
 
ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ของรัฐที่สนใจ ขอให้ศึกษาประกาศรับสมัคร และติดต่อขอทราบรายละเอียดการรับสมัครคัดเลือก
ที่ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรทุน
 
altทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม) alt

(ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษา หรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ)

ผู้สนใจสมัครต้องติดต่อไปยังสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่สังกัด และสถาบันอุดมศึกษาของรัฐต้องส่ง

เอกสารการสมัครทั้งหมดให้สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 

alt ประกาศรับสมัคร

altใบสมัคร

altแบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5

altแบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5.1

altแบบฟอร์ม OCSC 1

 

alt ทุนรัฐบาลไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2554 (เพิ่มเติม)alt
(ทุนสำหรับข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง)
กำหนดปิดรับสมัครทางไปรษณีย์หรือยื่นเอกสารด้วยตนเอง ภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2555 
 

 

alt ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในต่างประเทศ หรือมีมหาวิทยาลัยตอบรับ (ข้าราชการ)
(ปิดรับสมัครไปเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555)

 

alt ทุนตามความต้องการของส่วนราชการ ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)

(ส่งรายชื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

alt ประกาศรับสมัคร

alt รายละเอียดแนบท้าย

alt ใบสมัคร

alt แบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5

 

alt ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2555 (ข้าราชการ)

(ส่งรายชื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

alt ประกาศรับสมัคร

alt รายละเอียดแนบท้าย

alt ใบสมัคร

alt แบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5

 

alt ทุนสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ประจำปี 2555 (เจ้าหน้าที่ของรัฐ)

(ส่งรายชื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

alt ประกาศรับสมัคร

alt รายละเอียดแนบท้าย

alt ใบสมัคร

alt แบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5

 

alt ทุนรัฐบาลไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปี 2555

(ข้าราชการ/บุคลากรภาครัฐสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

(ส่งรายชื่อให้ สำนักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555)

alt ประกาศรับสมัคร

alt รายละเอียดแนบท้าย

alt ใบสมัคร

alt แบบฟอร์ม สำนักงาน ก.พ. 5


ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :