สถิติ
เปิดเมื่อ16/09/2012
อัพเดท11/03/2013
ผู้เข้าชม172588
แสดงหน้า270168
สินค้า
บทความ
ข่าวสาร
สอบครูผู้ช่วย อบจ.นนทบุรี ทุกวิชาเอก
โหลดแนวข้อสอบ
แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรมป่าไม้
ตัวอย่างข้อสอบตำรวจสายปราบปราม โจทย์ตำรวจสายปราบปราม
แนวข้อสอบสภาการพยาบาล(จริยศาสตร์และกฎหมายวิชาชีพ)
ทรัพยากรบุคคล โหลดฟรีแนวข้อสอบ แนวข้อสอบนักทรัพยากรบุคคล
คลิกโหลด แนวข้อสอบวัดความรู้ แนวข้อสอบพลวัตร
แนวข้อสอบ มาตรฐานที่ 1 สอบ 9 มาตรฐาน
สำหรับมาตรฐานที่1 แนวข้อสอบมาตรฐานที่1 แนวสอบ 9 มาตรฐาน
ถาม – ตอบ กรมสอบสวนคดีพิเศษ
แนวข้อสอบ พรบ.ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่น
แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
แนวข้อสอบภาค ข. นักพัฒนาชุมชน 3
โหลดเอกสารสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
แนวข้อสอบนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ข้อสอบฟรี สอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
ข้อสอบเก่าวิชาภาษาไทย
แนวข้อสอบนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
แนวข้อสอบกรมสรรพสามิต ตำแหน่งนักวิชาการภาษีปฏิบัติการ ภาค ข
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ (ซี3เดิม)
แนวข้อสอบนักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
แนวข้อสอบนักวิชาการคอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ พล ร.2 รอ.
แนวข้อสอบนักการเงินและบัญชี
แนวข้อสอบนักประชาสัมพันธ์
แนวข้อสอบบรรจุครู1/2548
ข้อสอบบรรจุครู ข้อสอบครูผู้ช่วย
สรุปแนวข้อสอบครู
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักวิชาการพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
ตัวอย่างแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน
โหลดไปอ่านแนวข้อสอบนายสิบสัสดี
แนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการ กรมราชทัณฑ์
เชิญดาวน์โหลด ข้อสอบวิชาชีพครู
แนวข้อสอบพนักงานบริหารงานทั่วไป กรมธุรกิจพลังงาน แนวข้อสอบกรมธุรกิจพลังงาน
แนวข้อสอบ นักวิชาการเผยแพร่และนักประชาสัมพันธ์ ทุกหน่วยงาน
[แจก] ข้อสอบประปาที่สอบมา
กดโหลดแนวข้อสอบการประปาส่วนภูมิภาค สรุปเนื้อปาเตรียมสอบการประปาส่วนภูมิภาค
ตัวอย่างแนวข้อสอบนักพัฒนาสังคม กระทรวงการพัฒนาสังคม
กรมทหารพรานที่ 48
เปิดสอบกรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
กรมทหารพรานที่ 32 ประกาศรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าเป็นพนักงานราชการ 13 ต.ค.-13 พ.ย.55
ประกาศ เรื่อง การรับสมัครสอบแช่งขัน เทศบาลตำบลเวียงคุก
สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านปฎิบัติและวิเคราะห์วิจัย)
แนวข้อสอบนักข่าวปฎิบัติการ(ด้านคอมพิวเตอร์)
ตัวอย่างข้อสอบ ปปส. คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง ข้อสอบเก่าการไฟฟ้านครหลวง
โหลดแนวข้อสอบพนักงานปกครอง กทม.
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 1
แนวข้อสอบ นักวิชาการพัฒนาชุมชน (เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ/ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาชุมชน)
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี ( วิชาหลักการบัญชี ) พร้อมเฉลยชุดที่ 2
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กรมประมง
โหลดตัวอย่างแนวข้อสอบ กทม. ครั้งที่2/2555
โหลดแนวข้อสอบ สกศ. สำนักเรขาธิการสภาการศึกษา แนวข้อสอบนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โหลดสรุป ระเบียบพัสดุฯ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 9
แนวข้อสอบ ทหารอาการ การเงินและบัญชี
โหลดเจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
โหลดวีซีดีติวสอบท้องถิ่น หัวข้อสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลดแนวข้อสอบพนักงานไปรษณีย์ไทย 2555 วุฒิ ป.ตรี-โท ปวส.-ปวช.
โหลด พ.ร.บ. กฎหมาย ทั้งหมด ที่ใช้ในการสอบรับราชการ
โหลดแนวข้อสอบการโรงแรม
โหลดแนวข้อสอบนิติกร กรมปศุสัตว์ ทั่วประเทศ
โหลดแนวข้อสอบ อปท. ท้องถิ่น
โหลดแนวข้อสอบ ธปท
โหลดเอกสารระเบียบการ ข้าราชการ
โหลดเอกสารสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า
ระเบียบการ และใบสมัคร สำนักงาน ก.พ.ร. โครงการพัฒนาบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 7
เทศบาลนครภูเก็ต
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
เปิดสอบสำนักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เปิดสอบสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เปิดสอบกองทัพอากาศ ตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2555 – 31 มกราคม 2556 สมัครด้วยตนเอง ระหว่าง 2 – 8 กุมภาพันธ์ 2556
โหลดระเบียบการครู อบจ.โคราช ครูผู้ช่วย นครราชสีมา
องค์การคลังสินค้า
หนังสือเวียนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทุนศึกษาต่อ (ข้าราชการ/ เจ้าหน้าที่ของรัฐ)
กรมสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
เอกสารรายละเอียดการรับสมัครสอบ
AdsOne.com

ตัวอย่างแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน

อ่าน 778 | ตอบ 0
ตัวอย่างแนวข้อสอบพลวิทยุ ช่างวิทยุ นายช่างวิทยุสื่อสาร ทุกหน่วยงาน 

1.   Q-CODE จะใช้ในลักษณะใด
     ก.   เป็นคําตอบอย่างเดียว                                        ข.   เป็นคําถามอย่างเดียว
     ค.   เป็นคําย่อทั่วไป                                                  ง.   เป็นได้ทั้งข้อ ก. และข้อ ข.
2.  ประมวลสัญญาณ Q-CODE ได้ถูกจัดพิมพ์ไว้ใน
     ก.   THE FCC RULE BOOK                                   ข.   THE AMERICAN RADIO RELAY LEAGUE
     ค.   RADIOCOMMUNICATION BUREAU S25    ง.   RADIO REGULATION APPENDIX 14
3.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ท่านจะไปที่ ไหน? และมาจากไหน?” คือ
      ก.QRA                             ข.QRB                                ค.QRD                                      ง.QRE
4. รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ทานรับฟังข้อความของข้าพเจ้าได้ชัดเจนเพียงใด” คือ
       ก.QRI                                             ข.QRK                                   ค.QRM                                  ง.QRN
5.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ลดกําลังส่งลง” คือ
     ก.QRO                                              ข.QRP                                   ค.QRQ                                   ง.QRS
6.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ทานพร้อมหรือยัง?” คือ
     ก.QRS                                               ข.QRT                                  ค.QRU                                   ง.QRV
7.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ใครกําลังเรียกข้าพเจ้?” คือ
     ก.QRV                                               ข.QRW                                 ค.QRX                  ง.QRZ
8.  รหัส Q ในรู ปของคํ าถามที่ หมายถึง “ท่านรับข้อความได้หรือไม่ ?” คือ
     ก.QSA                                              ข.QSB                                   ค.QSK                                   ง.QSL
9.  รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ต่ำแหน่งสถานี ของท่านอยู่ที่ใด?” คือ
     ก.QTA                                              ข.QTH                                   ค.QTR                                   ง.QRT
10. รหัส Q ในรูปของคําถามที่ หมายถึง “ขณะนี้เวลาเท่าใด?” คือ
     ก. QTA                                             ข.QTH                                   ค.QTR                                   ง.QRT
11. รหัส Q-CODE “QRX” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก.   ท่านพร้อมหรือยัง?                                                                  ข.   เมื่อใดท่านจะเรียกข้าพเจ้าอีก?
     ค.   ใครเรียกข้าพเจ้?                                                                     ง.   เมื่อใดจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้?
12.  รหัส Q-CODE “QRE” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก.   ทานพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติแล้วหรือ?                          ข.   ทานพร้อมแล้วหรือ?
     ค.   ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOME แล้วหรือ?                 ง.   ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?
 
13.  รหัส Q-CODE “QRR” ในรูปของคําถามหมายถึงข้อใด
     ก. ท่านพร้อมที่จะทํางานอัตโนมัติ แล้วหรือ?                           ข. ท่านพร้อมแล้วหรือ?
     ค. ท่านกําลังเดินทางกลับไปที่  HOME แล้วหรือ?  ง. ท่านคาดว่าจะถึง HOME เวลาเท่าใด?
14.  รหัส Q-CODE “QSX” หมายถึง
     ก. ขอเปลี่ยนไปCONTACTที่ความถี่อื่น                    ข. ขอให้ไปรับสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้
     ค. ขอให้ไปสงสัญญาณที่ความถี่ที่กําหนดให้                           ง. ขอให้ติดต่อผานสถานีอื่น
15.  รหัส Q-CODE “QSW” ในความหมายของคําถามหมายถึง
     ก.   คุณจะส่งได้ที่ความถี่เท่าใด?                                                  ข.   คุณจะรับที่ความถี่ ...ได้หรือไม่ ?
     ค.   ระดับเสียงของฉันขาดหายหรือไม่ ?                                   ง.   จะใหฉันส่งข้อความทีละคําใช่หรือไม่ ?
16.  ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คําพูดในการติดต่อดังนี้
1. จะให้ข้าพเจ้าส่งสัญญาณ “V” ที่ความถี่นี้หรือ?
2. เสียงการเคาะสัญญาณของข้าพเจ้าผิดปกติหรือ?
3. โปรดส่งแต่ละคํา (หรือแต่ละกลุ่ม) สองครั้ง
   จากขอ 1. – 3. มีความหมายเป็นคําถามและคําตอบถ้าเปลี่ยนเป็นสัญญาณ Q-CODE คําตอบข้อใดถูกต้อง
     ก.  QSV , QSD , QSZ                                                                    ข. QSV , QSD , QSK
     ค.  QSB , QSV , QSK                                                                    ง. QSB , QSD , QSV
17.  ในการติดต่อสื่อสารของนักวิทยุสมัครเล่นได้ใช้คําพูดในการติดต่อดังนี้
1.   ขณะท่านสงสามารถรับสัญญาณของข้าพเจ้าได้หรือไม่ถ้ารับได้ข้าพเจ้าจะเบรคให้ท่านหยุดขณะ
2. ความถี่ของท่านเปลี่ยนแปลงไม่คงที่
3. เมื่อไรจะถึงรอบ (คิว) ข้าพเจ้?
     จากข้อ 1. – 3. มีความหมายเป็นคําถามและคําตอบเมื่อเปลี่ยนเป็นรหัส Q CODE ข้อใดถูกต้อง
     ก. QSK , QRH , QRY                                                                    ข. QSA , QSY , QRV
     ค. QSA , QRH , QRV                                                                    ง. QSK , QSY , QRY
 
18. “QSD” ในรูปของคําถาม (สากล) เป็ภาษาอังกฤษตรงกับข้อใด
     ก.   IS MY KEYING DEFECTIVE?                                          ข.   WILL YOU TRANSMIT ON…?
     ค.   WILL YOU RELAY TO…?                                                 ง.   IS MY SIGNALS FADING?
19.  “DE JVY QSD?” จะสื่อความหมายในข้อใด
     ก. JVY กําลังมุ่งหน้าไปหาท่านหรือ?                                         ข.  JVY  ได้ยินแล้วตอบด้วย?
     ค.   เสียงเคาะสัญญาณของ JVY ผิดปกติหรือ?                         ง.   ใครเรียก JVY ขอให้ทวนอีกครั้ง?
20. “CQ CQ CQ DE JCS” จะสื่อความหมายในข้อใด
     ก.   เรียกสถานี  JCS ให้ตอบ                                        ข.ใครก็ได้ที่ได้ยินขอให้ตอบด้วย
     ค.   JCS กําลังขอความช่วยเหลือ                                                  ง.ใครเรียก JCS ขอให้ทวนอีกครั้ง
21.  การเรียก “CQ AS,CQ AS,CQ AS” มีความหมายตรงกับข้อใด
     ก.   ให้ทุกสถานี  STAND BY                                      ข.ให้ทุกสถานีรอคอยการติดต่ออีกครั้ง
     ค.   ให้สถานีที่อยู่ในเขตทวีปเอเชียเท่านั้นตอบ                       ง. เรียกทั่วไปยกเว้นสถานีในเขตทวีปเอเชีย     
                                                                                                  ไม่ต้องตอบ
22.  อักษร S ในระบบ RST หมายถึง
     ก.   ความชัดเจนในการรับฟังข้อความ                       ข.   ความแรงของสัญญาณที่รับได้ 
     ค.   ความแจ่มใสของเสียงสัญญาณวิทยุโทรเลข       ง.   ถูกทุกข้อ
23.  ทําไมพนักงานวิทยุสมัครเล่นจึงรายงานสัญญาณด้วยระบบ RST
     ก.   เพื่อให้สามารถรายงานสัญญาณเสียงที่รับได้
     ข.   เพื่อให้สามารถรายงานคุณภาพและความแรงของสัญญาณได้
     ค. เพื่อให้สามารถทราบสถานะของผู้ส่งและผู้รับว่าพร้อมที่จะทําการรับ-ส่ง
     ง. เพื่อให้สามารถรายงานความแรงของสัญญาณ
24.  คําว่า “BREAK” หมายความว่าอย่างไร
     ก.   ขอหยุดการติดต่อชั่วคราว                                      ข.   ขอยกเลิกการติดต่อ
     ค.   ขอขัดจังหวะการติดต่อระหว่างคู่สถานีที่กําลังติดต่อกันอยู่
     ง. ขอให้คู่สถานีหยุดส่งข่าวสารเพื่อให้ทวนข้อความ
25.  คําว่า “ROGER” หมายความว่าอย่างไร
     ก.   รับข้อความที่ส่งมาได้ครบถ้วนและเข้าใจแล้ว  ข.   ขอให้ทวนข้อความ
     ค.   ขอแก้ข้อความ                                                                           ง.   เชิญให้คู่สถานีส่งข้อความได้
26.  คําย่อที่หมายถึงการติดต่อระยะไกลๆด้วยวิทยุ, ระยะทางไกล คือ
     ก. DA                                                ข.DB                                      ค.DF                                      ง.DX
27.  คําว่า “ดิจิ โหมด (DIGIMODE)” หมายถึง การรับ-ส่งสัญญาณชนิดใด
    ก. MCW                                                                            ข.SSB/FM 
    ค.CW                                                                                 ง.ระบบดิจิตอลทั้งหมด (DIGITAL ALL MODE)
28.  การติดต่อสื่อสารในข้อใดเป็นระบบ DIGIMODE
    ก.CW                                                 ข.MCW                                  ค.SSB/AM/FW                  ง.PACKETRADIO
 
 
29.  ข้อใดต่อไปนี้เป็นการติดต่อสื่อสารด้วยระบบสัญญาณ ANALOG
    ก. ระบบโทรพิมพ์  RTTY                                              ข.ระบบสื่อสารข้อมูล PACKET RSDIO
    ค.   ระบบวิ ทยุโทรศัพท์  SSB                       ง.ไม่มีข้อใดถูกต้อง
30.  คําเฉพาะที่ต้องใช้ในการติดต่อสื่อสารเป็นประจําคําใดหมายถึงการปิดสถานีปิดเครื่องไม่ฟังและไม่ 
 ตอบสถานี ใดๆอีก
     ก.AR                                                 ข.AS                                      ค.SK                                      ง.CL

ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :